เทคนิคการเลือกเบอร์มงคล

S__1212569

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคล
เทคนิคการเลือกเบอร์มงคลแบบง่าย การเลือกเบอร์มงคลให้ได้มีความเป็นมงคลและเข้าใจได้ง่าย โดยแยกเป็น 2 อย่างครับคือเลขคู่และเลขผลรวม

( 1 ) ดูเบอร์ที่มีเลขคู่ที่เป็นมงคลโดยไม่นับ 3ตัวแรก
วิธีดู 091-2345678 ให้ดูเป็น XXX-(23)-(34)-(45)-(56)-(67)-(78)
ให้ดูเลข 6 คู่นี้ให้เป็นคู่มงคล โดยแบ่งกลุ่มเลขคู่มงคลที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ดังนี้

เลขคู่มงคลที่สมควรมีในเบอร์มงคล

เบอร์มงคล
04 ดาวสี่สาร / พุทธ (พอใช้)
05 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ดี)
06 ดาวการเงิน / ศุกร์ (พอใช้ )
09 ดาวพระเกตุหนุนนำ (ดี)
14 ก้าวหน้า (ดีมาก)
15 โชคการเงิน (ดีมาก)
16 ความสุขุม (ดี)
17 เจ้าระเบียบ (พอใช้)
19 โด่งดัง (ดีมาก )
22 เป็นมิตร (พอใช้)
23 นิยมเชื่อมัน (ดี)
24 มั่งคั่ง (ดีมาก)
25 มีความก้าวหน้า (ดี)
26 มี เสน่ห์ทางคำพูด (ดี)
28 ใจใหญ่ใจกว้าง (ดี)
29 จินตนาการสูง (ดี)
32 นิยมชื่น ชอบ (ดี)
35 ความเข้มแข็ง (ดี)
36 ชีวิตสมหวัง (ดีมาก)
39 โชคการแข่งขัน (ดี)
40 บุกเบิกบริหาร (ดีมาก)
41 มั่นคง (ดีมาก)
42 ดาวการเงิน (ดีมาก)
44 ฝีปากดี (ดีมาก)
45 มหาโชค (ดีมาก)
46 ชีวิตสุขสบาย (ดีมาก)
49 เทคโนโลยี (ดี)
50 นักทูต (ดี)
51 โชควาสนา (ดีมาก)
52 นารีอุปถัมภ์ (ดี)
53 ความอดทน (ดี)
54 ประสบโชค (ดีมาก)
55 เจริญมั่นคง (ดีมาก)
56 รุ่งเรื่อง (ดีมาก)
59สมบรูณ์พูนสุข (ดีมาก)
60 ช่วยเหลือสนับสนุน (พอใช้)
61 รอบคอบ (ดี)
62 ได้ดีเพราะปาก (ดี)
63 สดชื่นแจ่มใส (ดีมาก)
64 ชีวิตราบรื่น (ดีมาก)
65 สมปรารถนา (ดีมาก )
66 เป็นที่รัก (ดี)
68 ความโลกีย์ (พอใช้)
69 การเงินสะพัด (ดี)
71 จริงจัง (พอใช้)
78 บริวารมาก (ดี )
79 โภคทรัพย์ (ดีมาก)
82 มั่นใจในตัวเอง (ดี)
86 ความลุ่มหลง (ดี)
87 อิทธิพลดี (ดี)
88 ปราดเปรื่อง (ดี)
89 มานะพยายาม (ดีมาก)
90 ความเจริญ (ดี)
91 โดดเด่น (ดีมาก)
92 พลังการไหล รื่น (ดี)
93 แรงผลักดัน (ดี)
94 ทันสมัย (ดี)
95 สมบรูณ์พร้อม (ดีมาก)
96 รสนิยมดี (ดี)
97 กว้าหน้ารุ่งโรจน์ (ดีมาก)
98 ลาภลอย (ดีมาก )
99 ร่ำรวยมั่งคั่ง (ดีมาก)

เลขคู่ ที่ไม่มีความเป็นมงคลและไม่สมควรมีในเบอร์โทรศัพท์

เบอร์มงคล
01 ระทมขมขื่น (ห้ามมีเด็ดขาด)
02 ดาวคู่ใจอ่อน (ควรหลีกเลี่ยง)
03 การต่อสู้ (ควรหลีกเลี่ยง)
07 บาปเคราะห์ (ห้ามมีเด็ดขาด)
08 ลุ่มหลงมัวเมา (ห้ามมีเด็ดขาด)
10 มรสุมฉับพลัน (ห้ามมีเด็ดขาด)
11 ต้นดีปลายร้าย (ควรหลีกเลี่ยง)
12 มรสุมชีวิต (ควรหลีก เลี่ยง)
13 ชีวิตล้มเหลว (ห้ามมีเด็ดขาด)
18 ผันแปร (ควรหลีกเลี่ยง)
20 ความทะเยอะทะยาน (ควรหลีกเลี่ยง)
21 ความแปรปรวน (ควรหลีกเลี่ยง)
27 ปัญหาการเงิน (ห้ามมีเด็ดขาด)
30 ความผันผวน (ควรหลีกเลี่ยง)
31 ทุกข์อุปสรรค (ห้ามมีเด็ดขาด)
33 โมหะ (ห้ามมีเด็ดขาด)
34 ความขัดแย้ง (ควรหลีกเลี่ยง)
37 ความสูญเสีย (ห้ามมีเด็ดขาด)
38 ลุ่มหลง (ควรหลีกเลี่ยง)
43 ขุ่นเคือง (ควรหลีกเลี่ยง)
47 เหนื่อยเปล่า (ควรหลีกเลี่ยง)
48 อบายมุข (ห้ามมีเด็ดขาด)
57 ดื้อรั้น (ควรหลีกเลี่ยง)
58 เห็นกงจักรเป็นดอกบัว(ห้ามใช้เด็ดขาด)
67 ความตกต่ำ (ห้ามมีเด็ดขาด)
70 ความเก็บกด (ห้ามมีเด็ดขาด)
72 ปัญหาบริวาร ( ห้ามมีเด็ดขาด)
73 การสูญเสีย (ห้ามมีเด็ดขาด)
74 อุปสรรค (ควรหลีกเลี่ยง)
75 เจ้าทิฐิ (ควรหลีกเลี่ยง)
76 ความแตกแยก (ห้ามมีเด็ดขาด)
77 ความกดดัน (ห้ามมีเด็ดขาด)
80 ความโชคร้าย (ห้ามมีเด็ดขาด)
81 การผันแปร (ควรหลีกเลี่ยง)
83 มัวเมา (ควรหลีกเลี่ยง)
84 คดีความ (ห้ามมีเด็ดขาด)
85 หายนะ (ห้ามมีเด็ดขาด)

( 2 ) ให้ดูผลรวมเลขให้เป็นมงคล

เบอร์มงคล

ผลรวมเลขเป็นผลกระทบภายนอกของเบอร์ มีผลในทางชี้นำทิศทางของเบอร์นั้นๆ ว่าจะทำให้เบอร์นั้นส่งผลหรือประสิทธิภาพของตัวเลขได้เต็มที่เพียงใด ดั้นนั้นเบอร์มงคลที่ดีที่สุดควรจะต้องมีผลรวมที่เป็นมงคลด้วยครับ
วิธีดูผลรวมเลขในเบอร์มงคล เช่น 089-1234567 นำไปบวกกัน 8+9+1+2+3+4+5+6+7= 45“(ตัวอย่าง)”

ผลรวมเลข(ที่ควรใช้)ในเบอร์มงคล

ผลรวม(32)เสน่ห์แรง
ผลรวม(36)ความรักสุขสมหวัง
ผลรวม(40)บุกเบิกบริหาร
ผลรวม(41)พลังมหาจักรวาล
ผลรวม(42)มั่งคั่งและมีเสน่ห์
ผลรวม(44)ดวงอุปถัมภ์
ผลรวม(45)เทพีแห่งโชค
ผลรวม(46)ชีวิตราบรื่นและสุขสบาย
ผลรวม(50)ก้าวหน้าสำเร็จ
ผลรวม(51)มีโชคเรื่องการเงิน
ผลรวม(54)มหาราชาแห่งโชค
ผลรวม(55)เจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง
ผลรวม(56)เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
ผลรวม(59)ยอดรหัสแห่งชีวิต
ผลรวม(60) มั่งคั่งร่ำรวย
ผลรวม(63)ความรัก ความสมหวัง ความสำเร็จ
ผลรวม(64)ชีวิตพบกับความสำเร็จ
ผลรวม(65)คู่ทรัพย์คู่โชค
ผลรวม(69)ดวงอุปถัมภ์ค้ำจุน

ผลรวมเลขที่(ไม่ควรใช้)ในเบอร์มงคล
ผลรวม(27)ผู้สูญเสีย
ผลรวม(28)พลังแห่งความแปรปรวน
ผลรวม(29)พลังความรุนแรง
ผลรวม(30)ถอยหลังเข้าคลอง
ผลรวม(31)ทุกข์ซ้ำซาก
ผลรวม(33)พลังความฉุนเฉียวเร้าร้อน
ผลรวม(34)พลังแห่งความรอบรู้ครุ่นคิด
ผลรวม(35)พลังแห่งคุณ และโทษ
ผลรวม(37)ผู้สูญสิ้น
ผลรวม(38)ความล้มเหลวที่ไม่อาจหยุดยั้ง
ผลรวม(39)ที่รองรับอารมณ์
ผลรวม(43)พลังวิปริต
ผลรวม(47)ชีวิตที่ต้องเหนื่อยเปล่า
ผลรวม(48)สิ่งยั่วยวน
ผลรวม(49)ทุกข์ซ้ำซาก
ผลรวม(52)อุปสรรคที่ต้องเจอ
ผลรวม(53)การถูกเบียดบัง
ผลรวม(57)ความดื้อดึง
ผลรวม(58)เส้นทางชีวิตที่ผิดพลาด
ผลรวม(61)ความพ่ายแพ้
ผลรวม(62)อำนาจมืด
ผลรวม(66)ลุ่มหลง
ผลรวม(67)บ้านแตกสาแหรกขาด
ผลรวม(68)ผู้ประพฤติผิดศีลธรรม
ผลรวม(70)ความเหี้ยมโหด
ผลรวม(71)ถูกจำกัดอำนาจ
ผลรวม(72)ความวุ่นวาย
เข้าไปอ่านความหมายผลรวมเลขเพิ่มเติมได้ที่  www.bansim5559.com/ผลรวมเลขที่เป็นมงคลและผลรวมเลขที่ไม่เป็นมงคล

***ต้องการเลือกซื้อเบอร์ที่เป็นมงคลทั้งเลขคู่และผลรวมเลขเป็นมงคล  สามารถ กดตรงนี้ได้เลยครับ***

เขียนโดย  https://www.bansim5559.com     และ  www.facebook.com/@bansim5559   ไลน์@bansim5559

https://www.facebook.com/Bansim5559/