วิธียกเลิกSMSกวนใจ

ยกเลิกข้อความกวนใจ

                      ผู้ใช้ เบอร์มงคล ทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องมีข้อความที่คอยส่งมาหา แนะนำให้สมัครบริการต่าง  โดยเรามีความรำคาญ   วันนี้ทางเว็ปไซร์ bansim5559 ได้นำขอ้มูลข่าวสารในการแก้ไขปัญหาเรื่องกวนใจดังกล่าวมาแนะนำครับ   ที่สำคัญ บริการนี้(ฟรี)ไม่เสียเงินค่าโทรนะครับ

บริการยกเลิก SMS กวนใจ

  1. ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการส่ง SMS จากผู้ให้บริการถึงผู้ใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า เช่น แจ้งยอดค่าใช้จ่าย โปรโมชั่นใหม่ แจ้งสิทธิพิเศษ เป็นต้น
  2. ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) ซึ่งทำสัญญาทางธุรกิจกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริการเนื้อหาแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ข่าว ดูดวง ทายผลฟุตบอล ชวนดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ เป็นต้น โดยเมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะเป็นผู้คิดค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการโดยจะมีการแบ่งรายได้กับผู้ให้บริการเนื้อหาในภายหลัง

*การให้บริการในลักษณะนี้ กสทช. ไม่สามารถเข้าไปกำกับดูแลผู้ให้บริการเนื้อหาได้โดยตรง เนื่องจากผู้ให้บริการเนื้อหาไม่ใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

  1. ผู้ให้บริการเนื้อหาที่ซื้อแพ็คเกจและขายต่อ หมายถึง ผู้ให้บริการเนื้อหาที่ซื้อแพ็คเกจการส่ง SMS โดยตรงจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแล้วนำไปให้บริการ SMS เอง เช่น บริการข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้า ข่าวสารสำหรับสมาชิกสปอร์ตคลับ เป็นต้น

*ปัญหา SMS กวนใจ/ ไม่ตั้งใจสมัคร และปัญหาจากบริการ SMS อื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการประสบน่าจะเกิดจากผู้ให้บริการประเภทนี้มากที่สุด

 

หลีกเลี่ยงปัญหาข้อความ SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัคร ได้อย่างไร? 

  1. ไม่กดรับข้อความใดๆ จากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ที่ต้องการติดต่อ และควรระมัดระวังและตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอ
  2. เมื่อพบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการใช้งาน ให้รีบแจ้งผู้ให้บริการที่ตนใช้บริการอยู่ หรือแจ้งไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการแต่ละเครือข่ายเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
  3. กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย จัดทำช่องทางในการยกเลิกบริการ SMS ผ่านระบบ IVR โทร *137 เบอร์เดียวทุกเครือข่าย ฟรี (ยกเว้น TOT3G พิมพ์ชื่อผู้ส่งที่ไม่ต้องการ เว้นวรรคแล้วพิมพ์ b ส่ง SMS ไปที่ 137 ฟรี)

 

ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการได้เองจากเครื่องโทรศัพท์ที่ตนใช้งานอยู่ โดยสามารถเลือกยกเลิกการรับบริการ SMS บางส่วน หรือยกเลิกบริการทั้งหมดก็ได้เช่นกัน

 

ข้อมูลการยกเลิกข้อความ SMS ทาง *137 ของแต่ละบริษัท

> AIS [คลิก]

> CAT TELECOM [คลิก]

> DTAC [คลิก]

> TOT3G [คลิก]

> TRUE MOVE H [คลิก]

 

 

สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง

>ใบปลิว

>คลิปวิดีโอ

>สำนักงาน กสทช. จับมือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย เปิดช่องทางยกเลิกบริการ SMS *137

>กสทช. เปิดบริการ *137 หยุดข้อความ SMS กวนใจ

>วิธียกเลิก SMS โฆษณากวนใจได้ผลทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

 

*ที่มาจาก*  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

https://www.facebook.com/Bansim5559/