วิธีการย้ายเครือข่ายเบอร์เดิม

S__2064433

วิธีการย้ายเครือข่ายเบอร์เดิม

ผู้ที่ซื้อเบอร์มงคลมาแล้วต้องการบริการย้ายค่ายเบอร์เดิมเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นมา สามารถทำได้ทั้งระบบเติมเงิน (Prepaid) และระบบรายเดือน (Postpaid) ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเสรี ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านบริการ, ราคา, และโปรโมชั่น ของแต่ละเครือข่าย ผลประโยชน์ก็จะตกแก่ผู้บริโภคโดยตรงนั่นเอง

 

ขั้นตอนการย้ายค่ายเบอร์เดิม  มีขั้นตอน ดังนี้

 

ต้องการย้ายเบอร์ไปค่ายใด ให้ไปติดต่อที่ศูนย์บริการของเครือข่ายนั้น

กรอกเอกสารใบคำขอโอนย้ายพร้อมด้วยหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

รับซิมการ์ดใหม่(หมายเลขเดิม)

รอรับ SMS แจ้งผลการย้ายค่ายประมาณ 3 วัน (ไม่นับรวมวันหยุด)

ในระหว่างช่วงรอผล ให้ใช้โทรศัพท์ซิมเดิมเบอร์เดิมตามปกติไปก่อน

หากผลการย้ายค่าย “สำเร็จ” สัญญาณซิมเดิมจะหายไป

หากผลการย้ายค่าย “ไม่สำเร็จ” ใน SMS จะระบุสาเหตุ ให้เราทำการแก้ไขตามคำแนะนำนั้น

 

 

เงื่อนไขการย้ายค่าย

 

หากซิมเป็นระบบเติมเงิน: จำนวนวันใช้งานต้องมีอยู่-ไม่หมดอายุ และจำนวนวันที่เหลืออยู่ไม่สามารถโอนย้ายได้

หากซิมเป็นระบบรายเดือน: ไม่มียอดค้างชำระจากผู้ให้บริการเครือข่ายเดิม

ไม่เป็นซิมพิเศษที่ติดสัญญาหรือเงื่อนไขบริการ ตามเวลาที่กำหนด ของผู้ให้บริการเครือข่ายเดิม

เป็นซิมที่ได้ลงทะเบียนเลขหมายกับผู้ให้บริการเครือข่ายเดิมไว้แล้ว (ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน)

ชื่อผู้ขอโอนย้ายต้องตรงกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนเลขหมายไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายเดิม

 

 

คำแนะนำ

 

เพื่อการย้ายค่ายเบอร์เดิมได้โดยสะดวกและไม่ติดขัด ให้ติดต่อชำระเงินที่ศูนย์ผู้ให้บริการเครือข่ายเดิมก่อน (ไม่มียอดค้างขำระ)

ตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตรงกับเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน การแก้ไขให้ดำเนินการแก้ไขที่ศูนย์ผู้ให้บริการเครือข่ายเดิมให้เรียบร้อยก่อนทำการย้าย

 

***ต้องการเลือกซื้อเบอร์ที่เป็นมงคลทั้งเลขคู่และผลรวมเลขเป็นมงคล  สามารถ กดตรงนี้ได้เลยครับ***

เขียนโดย  https://www.bansim5559.com     และ  www.facebook.com/@bansim5559   ไลน์ http://line.me/ti/p/mLNqQiRw3T

 

เบอร์มงคลราคาถูก, เบอร์มงคล

https://www.facebook.com/Bansim5559/